Personuppgiftspolicy

Hantering av dina personuppgifter

Kosta Boda Art Hotel värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Kosta Boda Art Hotels bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies.

Kosta Boda Art Hotel förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på följande sätt:
– Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vid bokning:
När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
– Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som boende hos oss. – Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål.
– Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.
– Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida/app:
Kosta Boda Art Hotel kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida, app eller till vårt företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc.

Kosta Boda Art Hotel kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning:

Kosta Boda Art Hotel sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur informationen samlas in
Uppgifter du själv anger vid kontakt med Kosta Boda Art Hotel:
Du kan förse Kosta Boda Art Hotel med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning av rum/bord på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Kosta Boda Art Hotel via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:
Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Kosta Boda Art Hotel eller placerade där av tredje part. Kosta Boda Art Hotel kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
– Kunna erbjuda högre servicenivå
– Tillförsäkra att respektive hotell har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts cookies (se avsnitt nedan om cookies) placerade på Kosta Boda Art Hotels hemsida, eller genom att informationen aktivt skickas till, eller hämtas av företag som för Kosta Boda Art Hotels räkning utför affärsanalys av informationen. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Kosta Boda Art Hotel sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Kosta Boda Art Hotel AB (556697-8804) är personuppgiftsansvariga i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter:
Kosta Boda Art Hotel AB
Stora vägen 75
365 43 Kosta

Cookies

Cookie Information
Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

We use the following cookies on this website:

Facebook
act, c_user, datr, dpr, fr, pl, presence, m_pixel_ratio, sb, wd, xs

Google
_utma, _utmb, _utmc, _utmz
These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where vistors have come to the site from and the pages they visited.
WordPress
This site uses WordPress to manage it’s content. WordPress will sometimes set cookies into your computer to check your current status on the site. For more information please view this page about WordPress cookies.
ShareThis
This site uses ShareThis to allow you, the user, to share content from the website over multiple social networks. ShareThis set a few cookies on your computer to improve user experience.
_stid
This cookie is a unique identifier that ShareThis uses to track the content you view and share. If you are in the US, then this data can be shared with ShareThis’s advertising partners.
_uset
This cookie determines if the _stid cookie has already been set on your computer.
Site Cookies
site_cookies_accept
This cookie tracks if you have dismissed our cookie banner and will prevent it from showing again if it has been dismissed.
Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit tools.google.com/dlpage/gaoptout.

To opt out of being tracked by ShareThis across all websites visit http://sharethis.com/privacy.

_unam
About this cookie:
This cookie is usually associated with the ShareThis social sharing widget placed in a site to enable sharing of content across various social networks. It counts clicks and shares of a page.

The main purpose of this cookie is: Functionality

_gid

About this cookie:
This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.

The main purpose of this cookie is: Performance

_gat_UA-27614148-1
This search has identified a match with a recognised pattern type cookie: _gat_UA-nnnnnnn-nn. The results below are based on data aggregated from all known incidences of this pattern.

About this cookie:
This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

The main purpose of this cookie is: Performance

eu-cookie
About this cookie:
There is not yet any general information about this cookie based on its name only. If you have any information about this cookie, please get in touch.

The main purpose of this cookie is: Unknown


Nyhetsbrev
Namn
E-postadress
Bekräfta prenumerationen nedan
Ja, jag vill prenumerera på Kosta Boda Art Hotels Nyhetsbrev och godkänner därmed att min e-postadress sparas.

Vår policy för e-postadresser

Print Friendly, PDF & Email