Kjell Engman

Outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje som får fritt utlopp i såväl bruks- som konstglas. Engman hämtar inspiration från djurriket och musikens värld. Engman arbetar ofta med större installationer där han även använder sig av element som ljud och ljus. Flitigt anlitad för offentliga utsmyckningar både nationellt och internationellt.

Kjell finns representerad i såväl poolområdet som i Glasbaren. I den stora innepoolen finns nio undervattenutställningar med vackert konstglas och även till Glasbaren tar Kjell med sig känslan av att befinna sig under vatten, med allt från den koboltblå och upplysta vågformade bardisken till det böljande blå taket ovanför.

Art Room

Art Experience Room

Art Experience Room

Art Experience Room

Print Friendly, PDF & Email